شماره تماس

66911321
2_66919110

آدرس

تهران، خیابان آزادی، روبه روی دانشکده دامپزشکی، پاساژ کاوه، پلاک 41

فکس

66422912

همراه

09122155310