گلاس آینومر سرنگی Directa

ANA Liner ( گلاس آینومر سرنگی) محصول شرکت دایرکتا شامل یک بسته ۳ گرمی که در حقیقت تشکیل شده از ۱۰ تیوب ۰.۳ گرمی می باشد.این ترکیب کامپومر ( کامپوزیت و گلاس آینومر) با ایجاد یک لایه محافظ از تکثیر باکتریها که باعث حساسیت پالپ در فضای زیرین مواد پرکردنی می شود, جلوگیری می نماید و مانع آسیب رسیدن به پالپ می شو

قیمت : 790,000 تومان
توضیحات

توضیحات

ANA Liner باعث دوبرابرشدن میزان چسبندگی مواد ترمیمی باعاج دندان نیز می گردد همچنین با عملکردی مشابه گلاس آینومر , پرکردن های پوسیدگی کلاس پنج را نیز پوشش می دهد.(پرکردن های کوچک و موقتی )

ویژگی های منحصر به فرد:

 •  از بین بردن shirinkage
 • افزایش قدرت باندینگ
 • عدم رساتایی امواج رادیویی
 • محافظت از پالپترکیبات:
 •  اسید پلی کربنیا ۴٪
 • اسید پلی کربلیک ۷٪
 •  BIS-GMA
 •  رزین آکریلی ۶٪
 • کاتالیزر ۱٪
 • سمان آینومر پرکردنی ۵۰٪
 •  SIO2 باریوم ۲۴٪

روش مصرف:

در ابتدا می بایست Cavity Preparation (آماده سازی حفره توسط اسید اچ و باند) را انجام داده سپس به میزان یک پنجم ضخامت ترمبم از لاینر استفاده و بر روی آن بیست ثانیه نور تابیده شود و در انتها از کامپوزیت مورد نظر جهت پرکردن حفره استفاده نمایید. در واقع این کامپومر با انواع کاموزیت ها یک باند شیمیایی تشکیل می دهد که باعث افزایش قدرت چسبندگی مواد ترمیمی به عاج دندان می گردد.

بازگشت به بالا