نوار سلولوییدی Kerr

نوار سلولوببدی شفاف kerr آمریکا در بسته های ۱۰۰ عددی و در سه سایز ۶میلی متر ۸ میلی متر و ۱۰ میلی متر

قیمت : 320,000 تومان
بازگشت به بالا